logga

Startsida fåglar

VERKSAMHET

INVENTERING 2014

RESULTAT
X-LÄN

SVERIGE

Gävleborgs läns ornitologiska förenings (GLOF) grupp för kungsörnsfrågor

Inventeringssamordnare/kontaktpersoner

Calle Zetterlund, huvudansvarig och administratör
070-2134008
E-post: Calle Zetterlund

Kontakt
Stig Norell 070-3133581 E-post:
Stig Norell

 


Årsvis ungar
X-län



 

 

 

 

 

 

 

 


BILDER

Boplatser

Färgkoder och
märkning


Ålders-
bestämmning
Kungsörn

Kungsörn Sverige