TILLBAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringmärkta kungsörnsungar i X-län
     
 
2019
 

Återigen rekord i länet med 12 lyckade häckningar och 15 ringmärkta ungar.
3 dubbelkullar och 4 avbrutna häckningar
Till stor del beror nog detta på den goda tillgången av hönsfågel i ett par års tid.

Ett nytt revir med en unge hittades sent av inventerare från Ecocom
(Fredrik Litsgård)

 
H252
H253-H254
H255
H252
H253-H254
H255
H257 H260
H257
H260
H261-H262
H271
H272-H273
H274
H276
H277
H278
 
 
2018
 

2018 blev också ett bra år. 9 lyckade häckningar och 10 ungar.
Utöver det var det 6 avbrutna häckningar. I år hittades 1 nytt revir där boet blev fullt påbyggt men häckningen avbröts.


Från och med i år bedriver vi även i samarbete med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som i korthet handlar om
mera kunskap om örnarna
, bl.a. om hur många av ungarna som överlever till flygfärdig ålder.
Metoden som används är helt enkelt kameraövervakning. 8 kameror sattes upp i länet i samband med ringmärkning.
Detta medför färre bilresor för efterkontroller och hela arbetet effektiviseras
på detta sätt .

 

Röd/röd 254G
Röd/röd 255G och 256G
Röd/röd 257G
Röd/röd 264G
Röd/röd 265G
Röd/röd 266G
Röd/röd 267G
Röd/röd 268G
Röd/röd 269G
 
2017
 
2017 blev det bästa år vi haft. 11 lyckade häckningar och 13 ungar, utöver detta 3 avbrutna häckningar.
Noterbartär att det endast var 2 dubbelkullar. Två nya revir hittades under året.
Grön/röd 255F
Grön/röd 256F
Grön/röd 257F
Grön/röd 258F och 259F
Grön/röd 262F
Grön/röd 532F
Grön/röd 533F
Grön/röd 534F
Grön/röd 546F
 
Grön/röd 547F och 551F
Grön/röd 553F
 
2016
 
Nådens år 2016 kan sammanfattas som ett magert år när det gäller kungsörnshäckningar. Det blev inte mer än två lyckade häckningar med en unge i varje bo, vilka märktes med färgringar. I det ena boet var det två ungar i ett tidigt skede, men den ena dog. Notabelt att i det boet fanns vid ringmärkningstillfället resterna av en slaguggla. Det hör ju normalt inte till kungsörnarnas stapelföda. Vi hade sex misslyckade häckningar och bland dem fanns det ruvande honor en bit in i maj.
.......................Grön/grön 265E
Det gick inte så bra för denna unge. 20 januari 2017 blev den påkörd och dödad av ett tåg utanför Kilsmo (söder om Katrineholm)
 
Grön/grön 266E
 
2015
 
Tangerat rekord med åtta häckningar, sammantaget 9 ungar, en dubbelkull.
Vi har hittat sex häckningar som påbörjats men som därefter avbrutits.
281D 282D 283D
Blank/svart 281D
Blank/svart 282D
Blank/svart 283D
284D-285D 295D 296D
Blank/svart 285D o 284D
Blank/svart 295D
Blank/svart 296D
297D 298D  
Blank/svart 297D
Blank/svart 298D
 
 
 
2014
 
Tangerat rekord med åtta häckningar och rekord vad gäller ungar med elva stycken.
2008 hade vi också åtta häckningar och vi har haft nio ungar vid några tillfällen tidigare. Vi har hittat tre häckningar som
påbörjats men som därefter avbrutits, orsaker till det lär vi nog inte få reda på.
Glädjande besked är att vi hittat fler boplatser, bl.a. vid en planerad vindkraftspark på Alfta finnskog, den platsen tillhör dock
bland de avbrytna häckningarna. I Nordanstig har ett nytt revir med boplats hittats, dock ingen häckning där i år.
En intressant iakttagagelse gjorde vi vid en ringmärkning av en dubbelkull. Det var en ovanligt stor åldersskillnad mellan de
två ungarna, gissniningsvis mellan 12-15 dagar. Vi har inte varit med om liknande och med koll bland övriga i landet som håller
på med kungsörn finns heller ingen som sett sån stor åldersskillnad. Lite mer fakta kommer vi att få kring de här ungarna
eftersom vi tagit blodprov på dem för SLU:s räkning. Men de svaren lär dröja ett tag.
Blå/röd 281C och 282C
2014
Blå/röd 284C och 286C
Blå/röd 287C
Blå/röd 292C
Blå/röd 293C och 294C
293C sedd på åtel 24/1 2016 Edsbyn
Blå/röd 295C
Blodprovstagning........Foto Håkan Wanke
Blå/röd 296C
 
 
2013
 
 
 
Blå/svart 291B
 
Blå/svart 292B
 
 
 
Blå/svart 294B
 
Blå/svart 295B
 
   
 
Blå/svart 296B
   
 
2012
 
 
 
Vit/blå 289A......................Vit/blå 290A
 
Vit/blå 288A......Avläst Sundborn 26/1 2014
 
 
Vit/blå 292A
 
En av de vuxna fåglarna till ungen 288A

2004

2 pull
m2004

Två av årets ungar

Två---- förlåt en unge och _____________
Adult
Tältplats
Adult fågel med två stora ungar.
Tältplatserna kan variera under ringmärkningsresorna
här är det i alla fall fin utsikt.
 
 
2005
 
05gu
05no
05ge
Död, kolliderat med tåg Axmar Gästrikland 2009-02-19
05ha
05en
05va
Den vänstra ungen avläst i Falun 2009-02-15   Avläst i Leksand 2007-12-22
2007
 
07en
07ge
07hall
Avläst i Falun 2007-12-31 samt 2008-11-03 till 2008-12-07
07st
 
07va
Den vänstra ungen avläst i Leksand
2007-12-11 till 2008-02-07
  Den övre ungen avläst i Iveland Norge 2009-04-15
Den andra ungen avläst i Leksand
2008-01-21 till 2008-02-24
2008
 
08en
08va
08hä
08st
08ge
08gu
Ungen avläst i Älvkarleby 2009-04-11
   
08hå
 
08fe
    Den högra ungen död efter att den flugit
mot en ledning i Skåne 2008-12-14
2009
 
09hå

Den enda häckningen i X-län 2009
Endast den större av ungarna kom på vingarna.
Den mindre av dem vägde nästan ett kilo mindre
än den andra.

 
Den större av ungarna avläst och fotograferad i Polen (Rurzyca) under större delen av februari 2011 och början av mars.
Fler bilder finns under adressen http://www.rurzyca.pl/foto/show/508
Tråkig nyhet, örnen hittad död i Danmark i mars 2012, förgiftad av KABOFURAN
Drozda 01
Drozda 02
Fotograf: Jacek Drozda
2010
 
10en
10han
10fe
En unge avläst Volda Norge 2011-01-09
Den andra Dalsland 2011-01-27 bl.a
  Även en död unge låg i boet
10ha
10stk
10st
10uv
 
kungsörn
2011
 
11r
11m
11p
11i
11b
11o
     
Tillbaka upp