BERGUV NORD GÄVLEBORG
OCH Ö. HÄRJEDALEN

 

 

STARTSIDA

UVDATA

UPPFÖDNING

ÅTERFYND

RIKSINVENTERING
1998

KÄND FÖREKOMST

Bilder från
märkningar

BERGUVENS UTBREDNING

Utbredning för berguv

Längd 62-71 cm
Vikt
Hona min 2200 gr max 4200 gr
Hane min 1600 gr max 3000 gr
Vingspann 140-160 cm
Vinglängd Hona 47 cm
Hane 45 cm
Ålder Medelålder 6-7 år
Äldsta uv


Den hittils äldsta ringmärkta uven i norden är en finsk uv som blev 22 år och 5 månader. Den äldsta kända i Sverige är 27 år.
I avel eller fångenskap kan uven bli äldre.
Äldsta uven i svensk fångenskap blev 38 år.
Könsmognad 2-3 års ålder
Dödlighet
Den "normala" dödligheten bland frilevande uvar har beräknats till 30% under det första levnadsåret. Därefter är den relativt konstant 20% per år. En av 10 uvungar når således en ålder av 10 år.
Äggkull Normalt 2-4 ägg
HäckningÄggen läggs normalt i början eller mitten av april. Honan ruvar i ca 35 dagar. Ungarna lämnar bobalen relativt tidigt och rör sig runt på berget eller häckningslokalen. De blir flygga i mitten och slutet av augusti. Produktiviteten hos berguven är låg. För att ha en konstant uvpopulation krävs att varje par producerar ca 0;6 ungar per år.