BERGUV NORD GÄVLEBORG
OCH Ö. HÄRJEDALEN

STARTSIDA

UVDATA

UPPFÖDNING

ÅTERFYND

RIKSINVENTERING
1998

KÄND FÖREKOMST

Bilder från
märkningar

 

 

 

 

 

 

 

Resultat av riksinventeringen 1998

Besatta

Antal

Kända

Lyckade

Misslyckade

Antal

Pullmedel

revir

par

häckningar

häckningar

häckningar

pull

End. Lyckade

Skåne

13

4

4

2

2

3

1,50

Blekinge

22

14

12

9

3

16

1,78

Kronobergs län

4

3

2

2

1

5

2,50

Kalmar län

15

10

7

5

2

7

1,40

Jönköpings län

16

13

7

4

3

11

1,40

Halland

25

22

10

16

1,60

Göteborgsomr.

10

7

3

8

1,60

S.Älvsborg

16

12

6

12

2,67

Bohuslän

80

52

28

58

1,83

Dalsland

10

10

5

13

2,07

Skaraborgs län

16

10

3

8

2,60

Gotland

10

4

4

Östergötland

37

Södermanland

23

Närke

8

8

4

4

5

1,25

Västmanland

17

11

10

9

1

Stockholms län

17

14

13

9

4

15

1,67

Uppland

25

20

Värmland

24

20

12

Dalarna

25

25

15

Gävleborgs län

17

11

8

5

3

11

2,20

Jämtlands län

21

16

8

6

2

8

1,33

Västernorrlands län

52

24

13

11

2

Västerbottens län

21

8

6

5

1

10

2,00

Norrbottens län

34

14

5

4

1

Sverige totalt

558