BERGUV NORD GÄVLEBORG
OCH Ö. HÄRJEDALEN
 

 

Startsida fåglar

Uvdata

Uppfödning

Återfynd

Känd förekomst

Riksinventering 1998

Bilder från
märkningar

Teckning Jonas Lundin

Ordförande    
 
     
Vice ordförande
Hans Jonsson
 
     

Rapportera alla berguvobsar Gävleborg
Stig Norell Pell-Persvägen 8 820 40 Järvsö   070/3133581
Epost:stig(at)s-norell.se

Bli fadder för en berguv Sätt in 200 kr på bankgiro 552-8229
Ange fadder på talongen samt namn och adress

berguv
Frisläppt berguvsunge 9/9 2011
 
 
Lite historik om Berguv Nord Gävleborg och mitt arbete i projektet.
  Berguv Nord bildades 1977, bestående av länsvisa grupper från Gävleborg och norrut. En av initiativtagarna var Lars Lundin Järvsö
Förberedande möte hölls 13 april 1977 i Östersund med bl.a länsstyrelser, länsjaktvårdare, Berguv Sydväst samt Lars Lundin och mig.
1979 fick Sture Stenberg Tackåsen sitt första uvpar, uvar från Bohuslän och Skansen, båda födda 1979.
  Berguv 1995

Fram till 2010 när Sture avvecklade avelsverksamheten hade 87 uvungar fötts i anläggningen. 3 avelsstationer var uppbyggda 1983,
Boda Viltforskningsstation , Tosätter (Kurt Ellström) och Tackåsen (Sture Stenberg) 1977-1982 har ca 200 lokaler i Gävleborg genomsökts och/eller avlyssnats,
ingen häckning.
Huvuddelen av inventeringsarbetet första tiden har utförts av Lars Lundin,
Åke Englund, Jan Hassner och mig.
Från 1984 har jag varit inventeringsansvarig för länet sen Lars Lundin
avslutade sitt arbete.
F.o.m. 1984 har merparten av besök och inventering av berg/lokaler utförts av
Åke Englund och mig.
Förmodligen är vi dom som besökt/bestigit/inventerat de flesta bergen i länet,
antal okänt.
Från 1986 ingår även Östra Härjedalen.Från 1985-2011 har jag ringmärkt
130 vilda uvungar inom projekt Gävleborg, ytterligare 50 uvungar
är märkta av andra märkare.
Fram till slutet av 1990-talet steg antalet kända uvrevir i länet för att sedan minska
trots utsättningar.
Anledningen till detta är okänt, men situationen för berguven är allt annat än ljus.