Iste by

   

 

 

 

 
Flottled Dalsjörännan
 

Rännan byggdes på 1880-talet av Dalåns Flottningsförening.
Den börjar vid Lilla Dalsjön och mynnar ut vid Rännviken i Orsjön. Rännan bestod av tre delar.
Ca 1951 inköptes per anbud hela rännan av Petrus Iggström och Arvid Nordin, båda från Bogården.
Rännan har spelat ut sin roll i och med tillkomsten av skogsbilvägen från Dalsjön till Bogården, där
fraktas numer allt virke från skogarna runt Dalsjön. Minst elva kolmilor anlades efter rännan, och
hela rännan kommer att plockas ner och förvandlas till kol som sen fraktas till Skogens Kol i Kilafors.

   
 
Dalsjörännan genom skogen
 

Dalsjörännan vid Aspenfelts Iste,
mynnar ut till Rännviken i Orsjön Ljusnan

   
  Den höga rännan var vid Yversrorerne söder om Ektjärnsvägskäle tror jag? De gamla brukade säja att de var enda stället för älgarna att passera rännan
(Hans-Erik Pettersson)
   
   

Brita-mora vid flaggvaktskojan vid mellanrännan.

 
Troligen vid mellandammen, efter den första (av tre) rännor
Mannen till höger kan vara Gustav Lindblom som bodde på Sjubergsmyra.
 
     
Vid Aspenfelts Iste, där rännan mynnar ut till Rännviken
i Orsjön Ljusnan
   
 
Vid Aspenfelts Iste
Månseskajsas Iris,Britta och Martin
?
 
Flottare efter rännan Dalsjön-Orsjön
Kan vara "Månses" Per tvåa från vänster i främre raden
 
 
 
Flottningsrännan Dalsjön-Orsjön
Arne Nyberg, Kristin Dahlberg (flaggvakt) och Folke Dahlberg
 
Flottningsrännan Dalsjön-Orsjön
”Hälla” Lars, Folke Dahlberg och Kristin Dahlberg (flaggvakt)
 
 
 
Iste Elsa vid Dalsjörännan
 
Iste Elsa som flaggvakt efter Dalsjörännan
 
   
 
Dalsjörännan.................. (foto Erik Malmberg 1938)
   
 
Första sidan