Skogen ? i framtiden.

Tillbaka  

 

  Naturvård Orsa Finnmark


Exempel på naturvård Besparingsskogen
Orsa Finnmark 2010
Vråk och hökbo helt friställda
på samma hygge efter avverkning.

 

 

  Naturvård Orsa Finnmark
   
  Okkullkörd torrak Lämnad torrak som vid markberedning ramlat omkull
anledningen är att man kört för nära.
  Sönderkörd kolbotten

Exempel på hur man utan hänsyn markbereder ända in på en
gammal kolbotten.

Kojruinen som låg i direkt
anslutning till kolbotten har
man helt kört sönder.

En alltför vanlig företeelse.

 

  torrak

Hur många torrakar kommer det att finnas i framtiden.
Denna har en omkrets av 2 meter i brösthöjd.

Var ska slaguggla och tornfalk häcka i framtiden?