Pilgrimsfalk Gävleborg

Tillbaka    

 

 

 

   
 

1972 startade Projekt Pilgrimsfalk i Svenska Naturskyddsföreningens regi då var pilgrimsfalken nästan utdöd i Sverige från att tidigare varit en ganska allmänt spridd rovfågel. Miljögifter och förföljelse låg bakom den kraftiga populationsminskningen. Falkar dog i kvicksilverförgiftning och DDT som påverkade reproduktionen. Inte bara i Sverige utan i stort sett på hela norra halvklotet där pilgrimsfalken häckade försvann par efter par.

I mitten av april (2006) upptäckte jag ett par falkar i ett berg i Hälsingland som senare gick till häckning. Den första kända häckningen i länet sedan 1970-talet.
I samband med detta bildades gruppen Projekt Pilgrimsfalk Gävleborg som ligger under föreningen
Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening (GLOF)

 

    Årsvisa rapporter för projektet i Gävleborg    
 
2006
2007
2008
2009
 
 
2010
2011
2012
2013
 
 
2014
2015
2016
   
 
2018
       
           
 
Ringmärkta ungar pilgrimsfalk i X-län
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020    
 
3
3
9
3
13
14
13
18
19
23
28
24
40
35
28
 
273
 
Hacking (falkungar från Nordens Ark utsläppta från voljär när dom är flygfärdiga
     
4
4
4
                   
12