Iste by

   

 

 

 

 
Arbete
 
 
Aktiebolaget Bogårdens sågverk bildades 19/2 1921 – sågen stod i lågor 8/5 1936
Arbetarna vid ett av två skift vid Bogårdens sågverk ca 1930.
Stående: 2 montörer,Olof Lindström, Per Löf, Olle Eriksson, Ante Hall, Martin Hällsén, Okänd.
Sittande: Per-Erik Persson ( Sissängarn), sönerna Bernard och Axel Persson, Einar Wallberg, Kalle Norling,
Jonas Norell, Allfrid Andersson, Erik Rosén ( frösen ), Axel Onils, Olle Bodin.
 
 
Tröskning vid Olles lada 1920
Året var 1920. det var tröskning hos Olles i Iste. med ett tröskverk och en stor fotogenmotor, åkte man runt i alla bondgårdar och tröskade. Motor och verk kördes med häst efter de steniga och spåriga byvägarna och många gånger fick körsvennerna avlägga riktiga kraft-prov för att komma fram med grejorna i funktionsdugligt skick mellan de olika gårdarna. För när man budat så mycket folk som krävdes på den tiden för tröskning, var det inte roligt om något krånglade.
Maskinisten erinrade sig en gång när han köpt fotogen som det vår vatten i och motorn inte startade, hur många råd han fick av alla som stod runt omkring och väntade på att få komma igång med arbetet. men sedan han tappat två liter vatten ur fotogentanken, startade motorn utan råd.
Gårdsägaren hette Olov Eriksson, eller Ol.Ersen, på Arbrå-mål. Han flyttade senare till Långhed i Alfta.
På kortet står han längst till vänster med barnen, Pelle framför sig, Hilda, Julia och hustru kerstin med Märta på armen, samt Lill-Olle och Stina i främre raden. Ynglingen framför är Per Nord.
I portöppningen bredvid motorn står Olov Lind, då ägare till Ol-Pers i Iste, men flyttade sedan till Vallsta. Framför står maskinisten Olov Persson (Pelles Olle) så två söner i gården, Erik och Jonas, vidare i bakre ledet Karl Lindblom och per Andersson (Petters Per) som skötte verket. Framför dem Greta (Signe) Norin och Jonas Ädel. Förmodligen var det bara de två allra minsta som inte deltog i arbetet. Men nog borde det varit trångt vid matbordet. Kortet ägs av maskinisten Olle Persson.
 
 
Anläggning av väg i Iste på 1940-talet. Gotte och "Nygårds" Olle ska vara med på bilden, var? och vilka mer finns med?
 
 
 
Förmodligen vägarbete i Iste 1930-40 talet, vem är personerna?
 

 
 
Förmodligen vägarbete i Iste 1930-40 talet
 
Längst bak HansLindblom
Olle, Karl Lindblom, Anders Nyström och Olle Lindblom
   

 
Vägarbete sommaren 1934 i Iste
Karl Olsson ”Västegårn”, okänd, ”Månses” Anders, ”Nygårds” Olle, ”Månses” Martin
längst bak: ”Månses” Pelle
 
I timmerskogen, Göte Nordh tittar på och Erik Bodin kör hästen med släp.
 
 
 
Första sidan