Stenar Arbrå-Undersvik-Järvsö

Tillbaka
 
Sten efter en gammal stig mellan Åkersberg-Gammelbo (RT 90: 6815335,1528777)

 

Bild från Arbråbygden Nr 1 1953. Där finns även en berättelse från när Eric besökte platsen.

 
 
Flera försök att hitta stenen har gjorts, men platsen är idag är både avverkad och gallrad och
kordinatangivelsen från Riksantikvarieämbetet ligger inte rätt.

Så äntligen efter sex försök hittades stenen, det mesta av stenen överväxt med ris och mossa.
 
 
 
 
Förmodligen inhugget av Eric Mårtensson bonde Koldemo 7 (27/8 1726)
 
(son till Mårten Andersson f:1695 och Margreta Olsdotter f:1695 Koldemo 7)..
   
  Stenen vid Gammelbo ca 1,4 km VNV om denna sten har förmodligen fått sin
 
inskription 20 år senare av Erics brorson Mårten Andersson Koldemo 7 (20/1 1753) (1779 MAS)
   
 
Historien bakom inskriptionen lär vara, enligt Karl Bergqvist Regners Koldemo.
 
Oklart vilken av stenarna, Gammelbo eller Tjärnberget som historien avser.
  En huggare hade vid Brännberget huggit sönder yxan han hade. I vredesmod traskade han hemöver mot byn, men på stigen stannade han upp vid ett jordfast block, vilken hade en stor plan yta. Inskriptionen var ett ögoblicksverk. Typerna knackades.