Stenar Arbrå-Undersvik-Järvsö-Ljusdal

Tillbaka

 

Gränssten efter vägen mellan Skästra och Ygskorset vid Kallmyr.
(RT 90: 6850558,1511026)