Stenar Arbrå-Undersvik-Järvsö

Tillbaka

 

Minnessten till skogsarbetarnas minne vid Byvallen
Rest av Undersviks Hembygdsförening
2012 (RT 90: 6827090,1518880)
 
Byvallen
   
 
Byvallen
 
Skulptören Jerker Andersson, Freluga är skaparen av mästerverket.
 
Byvallen