Stenar Arbrå-Undersvik-Järvsö

Tillbaka

 

Minnessten från byggandet av vissa delar av nya vägen
mellan Norränge-Hänsätter, östra sidan om älven
(RT 90: 6820909,1532249)
 
Statsarbeten 1921-23
 
Inskiptionen finns på den lodräta stenhällen till höger om vägen.
Gamla vägen på ovansidan till höger om hällan på bilden.
 
Statsarbeten 1921-23
 

Nödhjälpsarbetena startade i praktiken under krisen efter det första världskriget.
Södra Sveriges statsarbeten var förlagd till Göteborg, den andra kallad Norrlands Statsarbeten och förlagd till Umeå
Märkligt nog är dessa underbetalda arbetslösa, ofrivilliga vägbyggare den enda yrkeskår som fått monument resta efter sig i form av huggna stenar
Nödhjälpsarbeten under krisen i början av 1920-talet fick arbetslösa i huvudsak utföra vägbyggen – 35 000 man med hackor och spadar. Verksamheten fick sin största omfattning i början av 1930-talet. Den av kommissionen ledda hjälpverksamheten för de arbetslösa erhöll åren 1922 och 1923, då deflationskrisens svårigheter kulminerade (maximum jan. 1922 med 163,000 registrerade arbetslösa huvudpersoner inom omkr. 800 svenska kommuner). Under vintern 1922 voro nära 32,000 arbetslösa personer anställda vid statliga nödhjälpsarbeten, förlagda till 669 arbetsplatser.