Stenar Arbrå-Undersvik-Järvsö

Tillbaka
 
Förmodlingen en rågångssten,
den står efter gamla vägen mellan Norränge och Vallstabron.
(RT 90: 6820913, 1532262)
 
Gamla vägen

 

Men riktigt vad den visar är ännu oklart.
Stenen är ca 70 cm hög och trekantig, bakre kanten ca 24 cm och de
sidor med inskription ca 30 cm breda

 

Gamla vägen Gamla vägen