Stenar Arbrå-Undersvik-Järvsö

Tillbaka

 

Milstolpe vid gården Halla Arbrå (RT 90: 6822373,1531765)
Efter gamla vägen mellan Strömbron Arbrå och Vallsta Färgeläge, östra sidan om älven.
 
 

Milstolparna
Drottning Kristinas gästgivareförordning från 1649 föreskrev att vägarna skulle mätas och milstolpar sättas upp: när vägarna således äro rödda och lagade, skola de och mätas med snören, så att alla mil blir lika långa, och skall sextusen famnar göra en mil, och vid var mil uppsättes visse stenar och kännemärken, den resande man till rättelse.
Dåtidens mil mättes till sextusen famnar, 10 688 meter, alltså något längre än dagens mil.
I Sverige antogs metersystemet 1878 och skulle införas under en 10-års period. Från den första januari 1889 var metersystemet det enda lagliga måttsystemet i Sverige
I ock med 1891 års väglag var bestämmelserna om milstolpar borta, de blev en närmare 250-årig parentes.

 
   
Samma sten, nu ifylld med färg
 
 
Milen var tidigare uppdelad i fyra fjärdingar, vardera = 2672 meter
Så denna sten motsvarar 2 fjärdingar 5344 meter från utgångspunkten,
som borde vara lilla strömbron i Arbrå, avståndet verkar stämma bra.