Stenar Arbrå-Undersvik-Järvsö

Tillbaka

 

Sten efter gamla stigen mellan Åkersberg-Gammelbo-Acktjärbo (RT 90: 6815921,1527502)
 
 

Denna sten låg från början mitt i en stig som en jordfast sten med inskriptionssidan uppåt.
Stenen stack då upp från marken ca 2 dm.

Vid anläggandet av en väg flyttades stenen och lades bland andra stenar på sidan om vägen.

 
 
Förmodligen inhugget av Mårten Andersson bonde Koldemo 7, f:20/1 1753
 
 
(son till bonden Anders Mårtensson f:1718 och Margeta Olofsdotter f:1721 Koldemo 7)...
   
  Denna sten fick sin inskription 20 år senare än stenen vid Tjärnberget, ca 1,4 km OSO om denna sten.
 
Den inskriptionen gjordes troligen av en farbror till Mårten, Eric Mårtensson f:27/8 1726 Koldemo 7, (1759 EMS)
   
 
Historien bakom inskriptionen lär vara, enligt Karl Bergqvist Regners Koldemo.
 
Oklart vilken av stenarna, Gammelbo eller Tjärnberget som historien avser.
 

En huggare hade vid Brännberget huggit sönder yxan han hade. I vredesmod traskade han hemöver mot byn, men på stigen stannade han upp vid ett jordfast block, vilken hade en stor plan yta. Inskriptionen var ett ögoblicksverk. Typerna knackades.