TILLBAKA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

2018

 


2017 gjorde vi första "holken" åt falkar.
Anledningen var att bohyllan låg helt öppen för väder och vind.
Häckningen misslyckades 2017 och även 2016 var det dåligt resultat.
2018 fick falkarna 3 ungar + 1 rötägg
 
Årets resultat blev 14 lyckade häckningar och totalt >42 ungar, av dem blev 40 ringmärkta.
2 misslyckade (avbrutna häckningar)                    3 lokaler ingen häckning

 

Det här är en art där trenden fortsatt är stigande och häckningsrekorden slås varje år.
Sedan pilgrimsfalkens återkomst som häckande art i länet 2006 har det ringmärkts 210 vildfödda ungar

Avlästa falkar i X-län 2018
18 med färgringar, 4 omärkta, 1 blank (2007) 7 färgmärkta (ej avlästa)

Intressanta avlästa falkar
Förutom flera avlästa från Dalarna, Medelpad och våra egna, hacking och vildfödda

Hane=liten lila höger, blå/blå GH vänster (Märkt Västerbotten Åsele 2013) av Bjarne Modig (ca 30 mil)
Hona=liten lila höger, röd/röd SH vänster (Hacking Köping Västmanland 2014) (ca 20 mil)
Hona=liten lila höger röd/blå HK vänster, , (Märkt RGG Dalsland 2016) (ca 33 mil)