TILLBAKA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

 

 

 

 

 

 

 

2015

 


Årets resultat blev10 lyckade häckningar och 23 ungar blev ringmärkta. 1 avbruten häckning (4 ägg)
I augusti upptäcktes en lokal till med minst en flygg unge.
11 ägg blev aldrig kläckta. 9 av dessa omhändertagna för analys, av två fanns bara skaldelar kvar.

Vi har för vana att häckningsrekorden slås vart och vartannat år i och med pilgrimsfalkens expansion i länet.
Vi har haft en påbörjad häckning som blev avbruten i Söderhamns kommun (första i kommunen)
På tre andra nya lokaler fanns falkpar under en tid, men någon häckning blev aldrig av, så nästa år.
Vi har därmed haft falkar på fem nya lokaler i år, i och med den sent upptäckta häckningen (> 1 unge, omärkt).
Fjolårets antal med 19 ungar slogs därmed och vi har totalt sedan pilgrimsfalkens
återkomst som häckande art 2006 ringmärkt 118 ungar.

Avlästa falkar i X-län 2015
D....Hona=svart/svart C6 höger, liten lila vänster (Märkt Dalarna GK 2004 av L. Nilsson
O....Hane=liten blå öger, blå/röd CB vänster (Märkt Västergötland ASP) 2011) av  T. Järås  (ca 49 mil)
N....Hona=liten blå höger, röd/röd LV vänster (Hackingfalk Hälsingland ARB 2010
N....Hane=liten blå höger, blå/röd PB vänster (Märkt Hälsingland LJU 2011) av S. Norell
J....Hane=liten blå höger, blå/röd NJ vänster (Märkt Medelpad 2011 av P. Nilsson
V....Hona=liten blå höger, lila/lila vänster SC (Märkt Bohuslän OR 2012 av Kent Nilsson (ca 40 mil)
U....Hona=liten blå höger, blå/röd KV vänster (Märkt Värmland SSB 2011 av Tomas Johansson (ca 30 mil)
R....Hane=liten lila höger, blå/blå QE vänster (Märkt Dalarna W09 2013) av Lars Nilsson
 
Honan på lokal D senaste 6 åren
2010 2011 2012
2013 2014 2015

Producerade ungar på lokal D från 2008

2008 2009 (Dessa ungar försvann spårlöst) 2010
2011 (förmodligen tre ungar från början) 2012 2013
 
2014 2015