TILLBAKA

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

2010

Antalet revir och häckningar har ökat stadigt sedan vi åter påträffade häckande pilgrimsfalk i länet 2006. I år har vi haft häckningsförsök på sex lokaler varav två av dem var nya häckningslokaler. Tre i Ljusdals kommun, två i Hudiksvalls kommun samt en i Bollnäs kommun. Fem av häckningarna lyckades och totalt blev det tretton ungar på de häckningarna och samtliga har ringmärkts. Vi har även sett pilgrimsfalk på ytterligare två lokaler, men där var det nog bara tillfälliga besök, kanske det blir på de ställena nästa år...
Således fortsätter den positiva utvecklingen för pilgrimsfalken i länet och det är inte försent att hitta ev. ytterligare häckningar.

     
  TC avläst av Peter Nilsson 1/5 2013
i Medelpad
4 kull
Hanen till dessa ungar märkt i

  Ungar på bohylla
hälsingland 2008 (Z3)  
 
Ny hona på en lokal där båda fåglarna
varit omärkta sen 2006.
Honan vildmärkt (2006 CJ) från Dalarna
 
Full fart på ringmärkningen