TILLBAKA

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2008

Ett bra år för pilgrimsfalkarna i länet. 3 kända häckningar kunde konstateras 2+3+4 ungar
Förutom dessa 9 ungar kommer s.k hacking ske i länet i år 4 ungar från Nordens Ark kommer i mitten
av juli att placeras i en bur, där dom sitter ca 1 vecka. Sen öppnas buren och ungarna får fritt flyga ut.
Stödmatning sker under den första veckorna.

   

2008-06-17............1 hane 1 hona

2008-06-27...........2 hannar 2 honor
2008-06-20............ 2 hannar 1 hona
De 4 ungarna 2008-06-05
   
Hacking 2008 i X-län
 
25 juli kom 4 falkungar från Nordens Ark
till hackingplatsen i Bollnäs kommun.
29 juli öppnades luckan till buren och falkarna
kunde promenera ut i friheten.
3 hannar och 1 hona

 

......................... Resultat mellansverige ..............................

Årets säsong får räknas till de mest lyckade hittills sedan 1994 i arbetet med att återinföra pilgrimsfalken som en allmän art i Mellansverige. Totalt finns idag 12 st. häckningslokaler i Mellan-sverige. Av dessa lyckades 7 par få fram 22 ungar(3,14 ungar/par), ett par med tre ägg misslyckades(uv?), två par gjorde häckningsförsök, ett par lyckades men där kunde det inte med säkert konstateras pilgrimsfalk och på en lokal uppehöll sig en ung hona under hela säsongen.

Källa: Projekt pilgrimsfalk i Mellansverige (Lars Nilsson)