Tillbaka
MARMABARACKEN
  Marmabaracken
 
Byggd av Marmabolaget på 1940-talet.
Flyttad ca 1960 från Öratjärnsbäcken till nuvarande plats

 

  Marmabaracken   Marmabaracken
     
Foto Stig Norell 2006......
 
Marmabaracken
 
 
 
Ursprungsplatsen där kojan stod, man kan ana var väggarna fanns
Foto Stig Norell 2007....