Tillbaka
SKAKELBACKSKOJA
 
 

Hitflyttad på 1950-talet från okänd plats

 

Ca 150 met från denna koja efter basvägen byggde Skästrabolaget en timrad koja på 1920-30 talet.....
   
     
Foto Stig Norell 2006....