Tillbaka
KÄRINGBERGSKOJAN
  Käringbergskojan
 

Byggd 1997 av Leif Olsson Sidskogen, på en gammal kojplats och kolbotten.

 

 
  Käringbergskojan   Käringbergskojan
       
  Käringbergskojan   Käringbergskojan
 
Foton Stig Norell 2007....
 
Foto 2012 efter avverkning på platsen......