Tillbaka
TÖRVSTRÖ
  Törvströ
 
Kojan byggd av Erik Westberg och Ante Isaksson Vallsta på 1920-talet.
Kojan användes mest på den tiden när man hade torvbrytning på myren bredvid för att
göra torvströ som sen kördes ner till Vallsta där det fanns en torvströfabrik .

 

Foto Stig Norell 2006...
  Törvströ   Törvströ
       
  Törvströ   Törvströ
       
  Törvströ   Törvströ
     
Foto Stig Norell 2006...
 
Törvströ Juni 2012
 
Juni 2012...Foto Stig Norell..
 

Upptagningen av torven tillgick på så sätt att man på höstarna med en speciell spade grävde och skar torvblock som mätte 45 cm på längden, 25 cm bred och ca 10 - 15 cm tjock.Sedan fick torven ligga över vintern för att frystorka, då sprängdes växtdelarna sönder och torven fick därmed en bättre upp-sugningsförmåga.
I början på maj vändes torvstyckena. Nästa moment var kupningen som innebar att man staplade torven i pyramidliknande luftiga högar. Om våren varit solig och varm, var det i början på juni dags för skörd.
Skördetiden var en hektisk tid för mossens arbetare, det gällde då att få den sol-torkade torven under tak i de på mossen liggande torvladorna. Den torvströ som framställdes användes främst som strö i djurstallar men även till torrklosetter och bränsle samt för emballering av frukt.

 

 

 
;