Tillbaka
HARVÅSEN
  Harvåsen
 

Byggd 1970 av Stefan Ångman och hans far Axel

 

  Harvåsen   Harvåsen
       
  Harvåsen   Harvåsen
       
  Harvåsen    
 
Foto Stig Norell 2006....