Iste by

   

 

 

 

 
Vattenled Bogårdsån-Isteån
   
 
Timmerupplag vid åbron Bogården
  Flottning i Bogårds ån
I bakgrunden syns "Iggströms" där Peter Nordebo bor, med sin familj. Bönhuset syns längst bort.
   
  Bogårds ån: Här fanns Järnbergs kvarn - bageri - affär och smedja lite längre ner efter ån.
Huset i mitten flyttades av Göran Antonsson och det står nu i Mörtsjö mitt emot Antons.
Kvarnen drevs av Sven Norling som bodde i huset längst t:v. Dit åkte man med säd på 50-talet för att rensa till utsäde.
 
Samma bro vid ett senare tillfälle
   
  Flottrännan vid Kvarnbacken, Bogårdsån ner mot Istesjön Järnbergs smedja till vänster i bild.   Flottrännan vid Kvarnbacken, Bogårdsån ner mot Istesjön ca 1920, Järnbergs smedja.Bro och damm längst upp.
   
 
Flottrännan vid Kvarnbacken, Bogårdsån.
 
Järnbergs smedja vid Kvarnbacken
(foto Erik Malmberg 1948)
(foto Erik Malmberg 1948)
 
 
 
Bogårdsån......................................(foto Erik Malmberg 1948)
 
Bogårdsån vid Kvarnbacken....... (foto Erik Malmberg 1948)
 
  Flottare ca 1915 vid Enhammars i Iste.
Från vänster: kallinder?, Nord, Olof Olsson, Åsell, Unger, Lek, Olle Jonsson ( veka livet), Per Nord, Kavis Erik ( bodde hos Felixes Iste), Olle Olsson (Per-Ols Olle från Östansjö), Jonas Nyström, Erik Forsell, Erik Rosen (Hanses Erik), Jonas Ädel, Anders Andersson (Spets Ante), Erik Persson (Pelles Erik), Olle Blomqvist
 

 
 
Bogårdsåns utlopp till Istesjön med flottrännan
 
Petterdammen Iste ca 1920, utloppet på Istesjön
Per-Axel Eriksson Iste
   

  Flottare vid Petterdammen, utloppet Istesjön ca 1910
Längst till v: Olof Blomqvist Iste (f:1899, Bengt L. farfar), längst fram till väster flottarbasen Per Nyberg Iste.
 
Petterdammen Isteån
       
 
 
 
Linnea och Fanny vid Isteån på 1930-talet
 
Isteån vid kvarnen på 1930-talet
 
Vem var Linnea och Fanny? och vem är hon som sitter vid kvarnstenen?
 
 


Den gamla ramsågen (bysågen) efter Isteån
Istesjöns utlopp i Orsjön
   
 
Första sidan